Αλέξανδρος Ν. Ρόκας

Γεννήθηκε το 1985 στην Αθήνα. Ύστερα από την αποφοίτηση του από το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (με βαθμό «Άριστα») απέκτησε μεταπτυχιακούς τίτλους από τα Πανεπιστήμια Humboldt (Βερολίνο) και Harvard (Βοστώνη) στο αντικείμενο του εμπορικού δικαίου, ιδίως του εταιρικού, πτωχευτικού και ασφαλιστικού δικαίου, με υποτροφίες των Ιδρυμάτων Fulbright και Ωνάση. Είναι Διδάκτωρ Νομικής του Πανεπιστημίου Humboldt (βαθμός: summa cum laude, εποπτεύων καθηγητής: Chr. Paulus). Διδάσκει στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών ως εντεταλμένος διδασκαλίας το μάθημα «Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου» από το 2013. Είναι δικηγόρος παρ’ εφέταις. Η πιο πρόσφατη δημοσίευση του τιτλοφορείται «Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης επιχειρήσεων – άρθρα 99 επ. Πτωχευτικού Κώδικα» (Εκδόσεις Σάκκουλα, Β’ Έκδοση, 2014).