Λία Ι. Αθανασίου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Εμπορικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, δικηγόρος στον Άρειο Πάγο. Σπουδές: Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Αθηνών με άριστα, Μεταπτυχιακά Διπλώματα (D.Ε.Α.) στο Επιχειρησιακό Δίκαιο (Παν. Aix-Marseille III) και στο γενικό ιδιωτικό δίκαιο (Παν. Paris II-Panthéon-Assas). Διδακτορικό δίπλωμα Πανεπιστημίου Paris I- Panthéon-Sorbonne με θέμα «Νομικά ζητήματα ανταγωνισμού στο πεδίο της διεθνούς θαλάσσιας μεταφοράς- Συγκριτική μελέτη με βάση το κοινοτικό δίκαιο»(Άριστα με τα συγχαρητήρια της εξεταστικής επιτροπής, prix Albert Lilar, prix Nogaro, τιμ. επιχορήγηση Παν/μίου Σορβόννης, γαλλικού Υπουργείου Παιδείας, Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Πανεπιστημιακός τίτλος προς διεύθυνση επιστημονικών ερευνών (Παν. Paris I).

Ακαδημαϊκή εξέλιξη: Λέκτορας (2000), Επίκουρη Καθηγήτρια (2005). Πανεπιστημιακή δραστηριότητα: Συνδιδασκαλία στο μάθημα του Δικαίου της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και του Δικαίου των Αξιογράφων, καθώς και στο μεταπτυχιακό μάθημα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και Δικαίου του Ελεύθερου Ανταγωνισμού. Διδάσκει ναυτικό δίκαιο στο πρόγραμμα Erasmus.

Επιστημονική δραστηριότητα: Τακτικό μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών σε θέματα ναυτικού δικαίου, δικαίου των σημάτων, προστασίας του καταναλωτή και δικαίου των μεταφορών. Μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ε.Ν.Δ.

Επαγγελματική δραστηριότητα: Δικηγόρος Πειραιώς (από 1989). Εξωτερική νομική σύμβουλος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε θέματα ανταγωνισμού και απελευθέρωσης στον τομέα των μεταφορών. Ξένες γλώσσες: γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά.