Βασίλης Α. Χριστιανός

Καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του Παν/μίου Αθηνών, πρώην μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, πρώην μέλος του Δ.Σ. της Διεθνούς Ενώσεως Δικαίου των Καταναλωτών, Εισηγητής στο ΔΕΚ (1987 - 2001), Assistant Professor στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Ι.P.A.) του Maastricht (1990 - 1996), Επισκέπτης Καθηγητής στο Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο του Porto Alegre / Βραζιλία (1994), στο Πανεπιστήμιο της Νίκαιας / Γαλλίας (2002 και 2007) και στο Πανεπιστήμιο Paris II (2004 - 2005 και 2005 - 2006).

Τίτλοι: Πανεπιστήμιο Paris II, PhD (Doctorat d'Etat)
Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά