Χρήστος Σ. Χρυσάνθης

Επίκουρος Καθηγητής του Εμπορικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, δικηγόρος στον Άρειο Πάγο. Σπουδές: Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Αθηνών (1991), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα: Masters in Law -LL.M.- in International Business Transactions (1992) Παν/μίου Λονδίνου. Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα διατριβής: "Η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των σύγχρονων τραπεζικών συναλλαγών" (1996).

Πανεπιστημιακή δραστηριότητα: Αεροπορικό Δίκαιο (Προπτυχιακό), Αξιόγραφα (Προπτυχιακό), Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών (Προπτυχιακό), Δίκαιο Μεταφορών (Μεταπτυχιακό) Τραπεζικό Δίκαιο (Μεταπτυχιακό) Company Law (Erasmus) Intellectual Property Law (Erasmus).

Επιστημονική δραστηριότητα: Μέλος διαφόρων επιστημονικών σωματείων.

Επαγγελματική δραστηριότητα: Δικηγόρος Αρείου Πάγου.