ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΕΕμπΔ)
Τριμηνιαίο νομικό περιοδικό

Έκδοση - Διαχείριση:
Παναγιώτης Μεντζελόπουλος, Ασκληπιού 26-28, 106 80, Αθήνα
Τηλ.: 210-3621829, 210-3621850, 210-3606254
Fax: 210-3627670

Ιστοσελίδα:
www.eempd.gr

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

καιΣυνδρομή 2017:
Φυσικών προσώπων: 60 ευρώ (με Φ.Π.Α.)
Νομικών προσώπων: 159,63 ευρώ (συν Φ.Π.Α. 6,5%)


COMMERCIAL LAW REVIEW
(Epitheorisi tou Emporikou Dikaiou, EEmpD)
Published four times a year
Editors: Prof. N. K. Rokas, Prof. I. K. Rokas, 25 Boukourestiou Street, Athens 106 71 (GR)
Κωδικός εντύπου: 1026