Γεώργιος Δ. Σωτηρόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής του Εμπορικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, δικηγόρος στον Άρειο Πάγο. Σπουδές: Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Παν/μιου Αθηνών (1986-1990), Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Παν/μίου του Αμβούργου (Universitδt Hamburg, Rechtswissenschaft I) Γερμανίας στο δίκαιο των εμπορικών εταιριών και των συνδεδεμένων επιχειρήσεων με θέμα “Kredite und Kreditsicherheiten der GmbH zugunsten ihrer Gesellschafter und nahestehender Dritter“ (1991-1995), LL.M. in Corporation Law & research assistant στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (New York University, School of Law) Η.Π.Α. (1997-1998).

Ακαδημαϊκή Εξέλιξη: Λέκτορας (2000), Επίκουρος Καθηγητής (2005). Πανεπιστημιακή δραστηριότητα: Συνδιδασκαλία στα προπτυχιακά μαθήματα Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Πτωχευτικό Δίκαιο, Σεμινάριο Εμπορικού Δικαίου, συνδιδασκαλία στα μεταπτυχιακά μαθήματα Εισαγωγή στη Λογιστική και στη Χρηματοοικονομική Διάρθρωση των Επιχειρήσεων, Ειδικά Θέματα Δικαίου Εμπορικών Εταιριών, διδασκαλία στο πρόγραμμα Erasmus του μαθήματος Greek Company Law.

Επιστημονική δραστηριότητα: Μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του πτωχευτικού δικαίου, μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του μηνιαίου περιοδικού «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ», τακτικός συνεργάτης του νομικού περιοδικού «Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών», μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, εισηγητής σε συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συμμετοχή σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα, μεταφράσεις επιστημονικών έργων.

Επαγγελματική δραστηριότητα: μέλος του Δικηγορικού Γραφείου «Σωτηρόπουλος Τσουρούλα», νομικός σύμβουλος ελληνικών και αλλοδαπών επιχειρήσεων. Ξένες γλώσσες: αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά.