Αντώνιος Δ. Τσαβδαρίδης

Γεννήθηκε στην Καβάλα και είναι απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και της London School of Economics. Σπούδασε νομικά και έκανε μεταπτυχιακά στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, το ναυτικό δίκαιο και τη διεθνή διαιτησία, ενώ η διδακτορική του διατριβή είχε αντικείμενο τη διεθνή ναυτική διαιτησία. Από το 2001 διδάσκει ως ειδικός επιστήμονας στη βαθμίδα του λέκτορα τα μαθήματα του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου (Ι & ΙΙ) και του συγκριτικού δικαίου στους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου· από το 2006 διδάσκει επίσης το μάθημα της συγκριτικής επισκόπησης δικαίων νοτιοανατολικής Ευρώπης στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του προγράμματος σπουδών ΝΑ Ευρώπης.
Δικηγορεί από το 1991. Είναι δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Είναι επίσης μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Ενώσεως για τη Διαιτησία, της Ενώσεως για τη Ναυτική Διαιτησία και του ελληνικού τμήματος της Association Internationale de Droit des Assurances.