Νικόλαος Βερβεσός

Λέκτορας του εμπορικού δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (εκλογή 2009, διορισμός 2011). Ειδικός επιστήμονας στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Θράκης (2002-2009).
Σπουδές: Πτυχίο Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (1994). Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Kολωνίας (2000), LL.M. Πανεπιστημίου Αμβούργου (1994). Υπότροφος Ιδρύματος ΙΚΥ (1996-2000).

Πανεπιστημιακή δραστηριότητα: Ειδικές παραδόσεις και φροντιστήρια στο εταιρικό δίκαιο (προπτυχιακό), συμμετοχή στη διδασκαλία του Δικαίου Κεφαλαιαγοράς (προπτυχιακό), Αθλητικού Δικαίου (προπτυχιακό), Δικαίου Εμπορικών Συμβάσεων (προπτυχιακό), συμμετοχή στη διδασκαλία στο Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς (μεταπτυχιακό) και στο Δίκαιο των Μεταφορών (μεταπτυχιακό).

Επιστημονική δραστηριότητα: Μέλος διαφόρων επιστημονικών σωματείων. Συμμετοχή στο περιοδικό ΔΕΕ και Ελληνική Δικαιοσύνη.

Επαγγελματική δραστηριότητα: Δικηγόρος παρ΄Αρείω Πάγω και από το 2006 Δικηγόρος στην Τράπεζα της Ελλάδος.