Έφη Ι. Κινινή

Λέκτορας του εμπορικού δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (εκλογή από τα καταστατικά όργανα της Σχολής στην ως άνω ακαδημαϊκή θέση στις 7 Ιουλίου 2010. Τελώ υπό διορισμό). Ειδικός επιστήμονας στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Παν/μίου Αιγαίου (2007-2009).

Σπουδές: Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Αθηνών (1996), μεταπτυχιακές σπουδές Παν/μίου Αθηνών (στο αστικό και εμπορικό δίκαιο) και Παν/μίου Λονδίνου (Economics for Competition Law). Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών με θέμα διατριβής: «Η άρνηση παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης άυλων αγαθών στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού» (2003). Υπότροφος Ιδρύματος Λάτση (1992-1996).

Επιστημονική δραστηριότητα: Μέλος διαφόρων επιστημονικών σωματείων.

Επαγγελματική δραστηριότητα: Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο σε θέματα εμπορικού και αστικού δικαίου.

Ξένες γλώσσες: αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά.