Χριστίνα Κ. Λιβαδά

Λέκτορας του εμπορικού δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, δικηγόρος. Σπουδές: Πτυχίο Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (1995). Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (2004), D.E.A. Πανεπιστημίου Panthéon-Assas (Paris II) (1996). Υπότροφος Ιδρύματος Λάτση (1990-1996) και Ελβετικού Ινστιτούτου Συγκριτικού Δικαίου, Λωζάννη (2000).

Πανεπιστημιακή δραστηριότητα: Συμμετοχή στη διδασκαλία του Τραπεζικού Δικαίου (προπτυχιακό), του Δικαίου Κεφαλαιαγοράς (προπτυχιακό), Σεμινάριο Εμπορικού Δικαίου (προπτυχιακό), Τραπεζικό Δίκαιο και Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς (μεταπτυχιακό), Banking Law (Erasmus).

Επιστημονική δραστηριότητα: Μέλος διαφόρων επιστημονικών σωματείων. Επιμέλεια ύλης με τον Λέκτορα, Γ. Λέκκα στο επιστημονικό περιοδικό Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο.

Επαγγελματική δραστηριότητα: Ειδική Νομική Σύμβουλος ΕΕΤ. Ξένες γλώσσες: γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά.