Ιάκωβος Βενιέρης

Λέκτορας του εμπορικού δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ειδικός επιστήμονας στην ίδια Σχολή (2008-2009).

Σπουδές: Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Αθηνών (1999), μεταπτυχιακές σπουδές Παν/μίου Κολωνίας Λονδίνου (LLM). Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών με θέμα διατριβής: «Τιτλοποίηση απαιτήσεων κατά το Ν. 3156/2003 υπό το πρίσμα και της διεθνούς πρακτικής» (2005). Υπότροφος του ΙΚΥ (2008). Συγγραφέας πέντε μονογραφιών.

Επιστημονική δραστηριότητα: Μέλος διαφόρων επιστημονικών σωματείων.

Επαγγελματική δραστηριότητα: Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο σε θέματα εμπορικού και αστικού δικαίου.

Ξένες γλώσσες: αγγλικά, γερμανικά.